Pakab

 

Om PAKAB

Jag som driver PAKAB heter Per Åkerström och är i botten utbildad kyrkomusiker och har jobbat som detta under en stor del av mitt yrkesverksamma liv. Vidare har jag en filosofie magisterexamen i socialantropologi från Linköpings universitet och också läst kulturgeografi till C-nivå och turimsvetenskap, också detta vid Linköpings universitet.

Vad vi gör

Konsultering Projektering Coaching

 

Turism

 

Skräddarsydda gruppresor

 

 

Musik

Uthyrning av musiker för t.ex dop eller bröllop.